AGUSTINIATOS

AGKONAS

A

ALAVENTOROS    

ALBATIELOY

KERAMIES

L

ALEXANDRATOS

VLIHATA / SKENIAS / KOKOLATA / ARGOSTOLI / FARAKLATA

KORIANNA / KOUNTOURATAT

MAKRIOTITA

 DRAKOPOULATA /

 BLAHATA

MOUSATA

PA

L

C

L

PL

EP

L

 

ALEXANDROPOULOS

MIHALITSATA

PA

ALEXATOS FERENTINATA PL
ALEXIS LIXOURI PA
ALEPOROS LIXOUIR PA
ALFONSATOS
ALIBRANDE LAKITHRA L
ALIFONSOS ALEVRATA S
ALIPRANTIS

ALISANDRATOS

MAKRIOTIKA

PI

ALISAPHATOS

ALIVIZATOS

DAMOULIANATA

PA

VLAHATA

L
VOVIKES PA
LIXOURI PA
KAPSELATA L
ALOIZATOS
ALYPIOS

 

LIXOURI

PA

ALEXAKI ARGOSTOLI A
AMARANTINIS
AMARANTOS LIXOURI PA
AMIRALIS
AMITSIS LOGARATA PL
AMOURGIS VLAHATA / KARAVOMILOS S
AMPATIS ARGOSTOLI / HIONATA SPARTEAS A / L
AMPATIELOS ARGOSTOLI / KERAMIES / KARAVADOS A / L
AMPELAS AMPELAS EP
AMPELIKOPOULOS LIXOURI PL
ANAGNOSTATOS DILINATA A

ANALYTIS

AGIA THEKLI PA
ARGOSTOLI A

ATHERAS

PA

HAVRIATA PA
LIXOURI PA
VOVIKES PA
ANAPOLITANOS ARGOSTOLI A
ANASTASATOS DILINATA A
MAKRIOTIKA PL
DRAKATA PL
ANASTASOPOULOS VOUNI PA
ANDREADIS VLAHATA L
ANDREATOS ARGOSTOLI A
MARKOPOULO EP
MIHATA C
RIZA A
ANDREODITIS
ANDREOLAS ANDREOLATA EP
ANDRIATOS SPILIA A
ANDRIOLAS ANDREOLATA EP
ANDRITSIS LIXOURI PA
ANDROUTSATOS
ANDROUTSOS
ANDRONAS
ANEMOGIANNIS
ANTHIS
ANETIS  /  ANNETIS ARGOSTOLI A
ANIAS ARGOSTOLI / SPARTIAS A  /  L
ANIFANTIS KOMITATA E
ANNINOS ANNINATA
ARGOSTOLI A
KORONI EP
KOTHREAS E
KOUROUKLATA L
LIVANTHINATA S
SKALA EP
THINIA A
ZERVATA S
ANJOULAKATOS
ANJOULATOS ARGOSTOLI A
DIHALIA S
DRAKOPOULATA PL
FRAGATA C
KORNELO
MADJAVINATA PA
MAVRIKATA EP
VALSAMATA C
ANTREATOS DILINATA A
ANTREGATOS LORDATA L
ANDTRIATOS RIZA A
ZAGORITATA
ANDRIOLAS KALLIGATA L
ANDRIOSATOS MAKRIOTIKA PL
ANDROUJATOS
ANTJOULETATOS MAVRIKATA EP
ANTYPAS  /  ANTIPAS / ANTIPPAS ARGOSTOLI A
AGRILIA EP
ANTIPATA E
ASSOS PL
VASILIKADES E
FERENTINATA PL
FERMENATA E
HAMOLAKOS PL
KALLIGATA L
KASTRO L
KOTHEAS E
LIXOURI PA
MISOVOUNIA E
METAXATA L
PSILITHRIA E
STAMATATA E
STELIATA E
SOULLARI / ILLAROI PA
THOMATA EP

ANTONATOS

DILINATA / SAMI/ MONOPOLATA / KAMINARATA /  RIFI / DIHALIA /  HALIOTATA/ DENTRINATA / MINIES

A/S/PA / PL

 

ANTONELATOS FVATATA / KONTOGENADA PA

ANTONELLOS

POLIKALATA / VOUNI / PASADA

PA / L

ANDREOLAS

POROS

EP

ANFANTIS

ANINOS

POROS

EP

ANJOULATOS

POROS / LIXOURI

EP/PA

ANTYPAS

MESOVOUNIA

E

 

ARGOSTOLI

A

 

SOULLAROI

PA

APELATOS

ANDRIOLATA

EP

APERGIS

APERGATA - ZOLA

A

APOLLONATOS
APOSTOLATOS DAVGATA PL
KATAPODATA S
KERAMIES L
PASADA ;
SAMI S
VALSAMATA C

ARAVADINOS

SOULLAROI /  PILARO / ARGOSTOLI / KOUNOUPAS-KAOGH / PALIKALATA

PA / A

ARAVISA MORIAS ARGOSTOLI
ARAKLEISIANOS METAXATA L
ARAVANITAKIS KOLOBARITZATA E
ARVANITIS KOLOBARITZATA

PLAKES  ERYSOS

E
ARGAROTIS ARGOSTOLI A
AGRIOS KOTHEAS E
ARDAVANIS ARGOSTOLI A
SOULLAROI / ILLAROI PA
LOURDATA L
ARETATOS
ARKADIANOS
ARMENIS LIXOURI PA
ARMOGENIS LIXOURI PA
ARMODOROS ANNITATA E
ARMODOTOS
ARSENIS AGIOS DIMITRIS PA
ARGOSTOLI A
KASTRA A
KOTHEAS E
KOURKOUMELATA L

PERATATA / PESADA

L

 

ARTELARIS
ARTINOS
ASANIS
ASKITIS MANTZAVINATAT PA
ASPROGERAKIS ASPROGERAKA EP
ATSAROS MANZTZAVINATA PA
AVGERINOS LIXOURI PA
AVGUSTATOS DRAKATA PL
VALERIANOS EP

KARAVADOS

L

AUGUSTATOS

AGKONAS

A

ARGOSTOLI A
DEMOUNERATA PA
EIKOSIMIA EP
RIZA A
SARLATA L

AVASTAGOS

AGIA THEKI / KONTOGENADA

AVLAMIS

LIXOURI

P

AVLIHOS

LIXOURI

P

AVLONITIS LIXOURI PA

 

B

 

 

 

 

BALAS

AGIA EFTHIMIA

PI

BARZOUKA

FISKARDON

E

BATISTATOS

POROS

EP

 

 

 

 

 

 

 

BENATOS

KALATA

PA

BENETATOS

POROS

EP

BENEZIS

AGRILIA  BENEZATA BASILIKADES

ER

BERDEBES

MAKRIOTIKA

PI

BOUZOS

PERATATA

L

 

C

 

 

 

 

CHRISSATOS

SAMI

S

CHRISTOFORATOS

PARISATA

PA

 

 

 

 

D

 

 

 

 

DANALIS

SAMI

S

DELAPORTAS

KOUVALATA

PA

DENDRINOS

DENDRINATA

PI

DEROUMATIS

POTAMIANATA

PI

 

LOGARATA

PI

DIAMANTATOS  DIAMADATOS

POROS

EP

DIONISATOS

KAMINARATA

PA

DRAKONDAIDIS

FAVATATA

PA

E
                EFTHIMIATOS

     ARGOSTOLI  /         LIXOURI      

            A / PA
                ELEFTHERATOS      FAVATATA             PA
                ERTSOS      MANZAVINATA             PA

EVAGGELATOS

MONOPOLATA

PA

                EVAGGELINOS         MONOPOLATA             PA

 

F

 

 

 

 

FANTSIOS / FADSIOS

HAVRIATA

PA

FILLIPATOS

VLIHATA

PA

FIORAVADES

SAMI

S

FLAMIATOS

SAMI

S

FLORATOS

SAMI

S

FOKAS

SVORONATA

L

FRAGISTATOS

KONTOGENADA

PA

FRANSIOS

HAVRIATA

PA

 

 

 

 

G

 

 

 

 

GAKOUMATOS

RIFI

PA

GALATIS

HAVRIATA

PA

GEORGATOS

VILATORIA / PERATATA/ ARGOSTOLI (AREA)

PA  / L / ARGOSTOLI (AREA)

GERMANIS

GERMENATA

E

GIAKOUMATOS

DIGALETO / SAMI

           S

 

GIANNAKIS

      KOKOLATA         KORIANNA      ABELA  most families AGIA EIRINI KAPANDRITI, KOROUSIANO, SOLOMATA, ARGOSTOLI  

 

L / EP / A

GIANNATOS

LOUKERATA  DAVGATA

PA

GIOULATOS

MONOPOLATA

PA

GONATAS

AGIA EFTHIMIA

PI

 

FEREDINATA FERENTINATA

PI

GONIS

DAMOULIANATA

PA

              GRAIKOUSIS                              

DEMATORA             PA

GROUZIS

SKALA

EP

 

 

 

 

H

 

 

 

 

HARIATOS

SAMI /  ERYSOS

S/E

HARITOS

TRAVLIATA

 L

 

I

 

 

 

 

IOANNATOS

MANZAVINATA

PA

 

 

 

 

J

 

 

 

 

JOUGANATOS / TZOUGANATOS

DAMOULIANATA

PA

JAMARIAS/

TZAMARIAS

POROS

EP

JANATATOS / TZANATATOS

LEKATSATA

PI

JANETATOS / TZANETATOS

SAMI

S

JANIKOS / TZANIKOS

SKALA

EP

JELENTIS / TZELEDIS

FISCARDO ARGOSTOLI

E/A

 

 

 

 

K

 

 

 

KABITSIS KAMPITSIS

KABITSATA  / SPARTIA

EP/L

KAMILOS

SOULLAROI

PA

KAROUSOS

KAROUSATA

PI

KATERELOS

HAVRIATA

PA

KATSAITIS

SOULLAROI

PA

KATSIKOGIANNIS

MAKRIOTIKA

PI

KOKKALIS

SAMI / KOULOURTA

S

KOKKOSIS DIGALETO

PI

KOMITOPOULOS VOUNI

PA

KONIDARI KONIDARATA

E

KONTARINIS LIXOURI

PA

KONTOGENATOS KONTOGENATA

PA

KORKOS SKALA

EP

KOSTANTATOS/KOSTADATOS TZANATA/JANATA

EP

KOUMATOS / COUMATOS ANGONA

A

KOURIS SKALA

EP

KOUROUKLIS LOUKERATA

PA

KOUROUMELIS SKALA

EP

KOUSTOBARDIS POROS

EP

KOUTABAS FRAGATA             C
KOUTIANOS MAKRIOTIKA

PI

KRITIKOS POROS

EP

   

 

  L

 

   

 

LABIRI MIHALITSATA

PA

LAZARATOU KOUVALATA

PA

LEFTHERATOS FAVATATA

PA

LINARDATOS MONOPOLATA

PA

LIVADAS AGIA EFTHIMIA

PI

  LIXOURI

PA

LIVERETOS MANZAVINATA

PA

LIVOS SOULLAROI

PA

LOUKERIS LOUKERATA

PA

LOUKOUDIS MONDOUKATA

PA

LOVERDOS MANDOUKATA  SKINEAS

PA

   

 

  M

 

   

 

MAGDALINOS SOULLAROI

PA

MAKRIS AGIA EFTHIMIA

PI

  VILATORIA

PA

MANETIS AGIA EIRINI

EP

MANTALVANOS POROS

EP

MARATOS SKALA

EP

MARKATOS KOUVALATA

PA

MARKODONATOS SOULLAROI

PA

MAROULIS KAMINARATA

PA

MARTSELOS KARAVADOS           L
MASTROKALOS POROS / PERATATA

EP / L

MATARANGAS KASTRO           L
MATSOUKIS MATSOUKATA

E

 

 

 

 

MENESATOS TZANATA

EP

METAXAS POROS

EP

MIHALATOS SAMI

S

MIHALITSIS MIHALITSATA

PA

MILAS ATHERAS / LIXOURI  GRIZATA       PA  /  S
MILIARESIS TZANATA / POROS

EP

MOLFETA HALIKERI

 ER

MONOKROUSOS SKINEAS

PA

MOSHONAS HAVDATA

PA

MOSCOPOULOS MOSKOPOULOS MOSXOPOULOS MOSHOPOULOS HAVRIATA

PA

MOURELATOS HAVDATA

PA

   

 

  N

 

   

 

NIKOLATOS

DRAKOPOULATA

PI

   

 

  P

 

   

 

PALOUBIS / PALOUMPIS PATRIKATA

E

PANTELATOS SAMI

S

PAPADIMATOS AGIOS NIKOLAOS / SAMI

EP/S

PAPALASKARATOS DIGALETO

S

PAPALEXATOS VIGLI

ER

PAVLATOS ATHERAS

PA

PETRATOS TZANATA

EP

PETRITSIS LIXOURI

PA

PILARINOS MESOVOUNIA / SOULLAROI

PI/PA

PODARAS PATRIKATA

E

   

 

  R

 

   

 

RAFTOPOULOS

MESOVOUNIA

ER

RATSITOS AGIA THEKLI

PA

RAZATOS VILATORIA

PA

REMOUDIS VOUNI

PA

ROKKIOS ASSOS

E

 ROUHOTAS, ROUCOTAS, RUHOTAS, ROUCHOTAS  DEMATORA

PA

  S

 

   

 

SYNODINOS / SINODINOS SOULLAROI

PA

SYNODINOS-VALLIANOS SOULLAROI

PA

SOLOMOS AGIA EIRINI / LIXOURI

EP/PA

SPATHIS POROS

EP

SPILIOTIS SKALA         EP
SPIRATOS

ATHERAS/ BLAHATA    kATAPODATA LOURDATA

 

 P / EP

S / L

 

 

   

 

SPIRIDOULIS SKALA

EP

STAMATALATOS DIGALETO

 ARGOSTOLI

SOULLAROI

S

A

PA

STAMOULIS MAKRIOTIKA

PI

STATHATOS KAMINARATA

PA

STEFANATOS SAMI  AREA

S

STELLATOS CHARAKTI

S

   

 

  T

 

   

 

THEODORATOS POROS

EP

THIAKOS KASTRO          L
TOUMASIS MANZAVINATA

PA

TROIANOS STAVERI, SKLAVATA, NTOMATA

EP/L

TSAKLIS   OR  TZAKLIS ARGOSTOLI  (AREA) ARGOSTOLI / LIVATHO  (AREA)
TSELENTIS FISKARDO   / TSELENTATA 

ER 

  V

 

   

 

VALLIANATOS VALSAMATA  ARGOSTOLI

C/A

VALLIANOS KERAMIES

L

VALSAMI DRAPANITIKA

 POROS

E/EP

VALSAMOS MIHALITSATA BASILIKIADES

PA/E

VANDOROS AGIA  EIRINI ANTIPATA

 

ERYSOS

EP/E

VASILATOS AGRILIAS / HALIKERI

E

VASILIAS SAMI / HALIOTATA

S

VAVASIS KREMMIDI

EP

VENDOUROS VENDOURATA

E

VIOLATOS POTAMIATA

PI

VITORATOS KARAVOMILOS  MANZAVINATA

S

PA

VOROS AGIOS DIMITRIS

PA

VOUCHINAS FARSA

A

VRENTOS AGIA EFTHIMIA

PI

   

 

  X

 

   

 

XIDIAS

AGIOS DIMITRIS

PA

   

 

  Z

 

   

 

ZAPANDIS SKALA

EP

ZAFEIRATOS  

 

ZERVOS SKALA

EP

 

 

For additional surnames and definite village of residence, see The Directory of Kefalonian Seamen of the  18th, 19th and early 20th Centuries.

 

Privacy Statement  |  Contact Us                                  Copyright 2005 - All rights reserved